Tagged: Azerbaijani

Azerbaijani Half-Blood Prince Banner 0

Azerbaijani Half Blood Prince released!

Title: Harri Potter və yarimqan pri̇ns Translator: Nərmin İskəndər (İsgəndər?1) ISBN: 978-9952-36-645-7 Published: 2019 Publisher: Qanun nəşriyyatı Purchase from: Qanun directly. 1Qanun lists the translator with this spelling of her last name and I’m...