Tagged: Tibetan

0

New Tibetan Translation! Prisoner of Azkaban

Prisoner of Azkaban: Title: ཧ་རུའེ་ཕོད་ཐར་དང་ཨ་ཙེ་ཁཱ་པན་གྱི་བཙོན་པ། Transliteration: ha ru’e phod thar dang a tse khA pan gyi btson pa/ Translator: བདེ་སྐྱིད་བཟང་མོ། (Bde skyid Bzang mo) Publication Date: 2018-11-23 ISBN: 9787223057943 Publisher: བོད་ལྗོངས་མི་དམངས་དཔེ་བསྐྲུན་ཁང་། (bod ljongs mi...